Er bygningsarbeidere mindre verdt enn de som skal arbeide i det ferdige bygget