Brannslukkesystem

DAFO Vehicle Protection

Vi tilbyr et komplett utvalg av brannsikringssystemer for kjøretøy og anlegg. Alt fra enkle løsninger til skreddersydde systemer for tunge kjøretøyer som busser, skogsmaskiner, gruve- og anleggsmaskiner.

Branner i kjøretøy er ofte veldig intense og vanskelig å slukke med en håndholdt brannslukker. Med et riktig designet brannslukkesystem får du rask og effektiv beskyttelse som reduserer konsekvensene av en brann.

Jactone PAFFS Fire Supression

Jactone PAFSS (Pneumatically Actuated Fire Supression Systems), detekterer automatisk roten av brannen og slukker før brannen får utviklet seg og minimerer skadeomfanget.

Systemet kan brukes på serverskap, små rom, CNC maskiner, trucker med mer og slukkemedium leveres med Novec 1230 gass eller pulver.

Kvaliteten til Jactone PAFFS er bygget på mange års erfaring og teknisk kunnskap ervervet fra brannindustrien.

Energy Storage Protection

Et overvåknings og slukkesystem for batterisystemer til energilagring og industrielle powerbanks.
 
Som en løsning på utfordringer knyttet til brann i Li-Ion batterier, har Dafo Vehicle utviklet Li-IonFire™ -fire protection system.
Systemet vil detektere batterisvikt og starte kjøling av batteriet med bruk av slukkevesken Forrex EV™ og dempe eller hindre brannutvikling.