Brannsystem

Brannsystem

Gjennom mange år har vi utført montasjer, årskontroller og service med høyt kvalifiserte medarbeidere og partnere.

Våre systemer dekker et bredt spekter av miljøer som kan være utsatt for en brann. Du vil finne nærmere informasjon om våre løsninger her på våre hjemmesider.

Norgem AS leverer markedsledende branntekniske løsninger fra DAFO, PROTECFIRE, DOMINO og FIRETRACE innen automatiske slokkeanlegg.

Anleggsmaskiner

Brannsystem

Brann i anleggsmaskiner starter ofte i motorrommet og kan være vanskelig å oppdage før det er for sent. Motor, hydraulikk, drivstoff og elektriske systemer utgjør de største brannrisikoene i et kjøretøy. Brannen eskalerer ofte veldig raskt og er vanskelig å slokke med en håndslokker.

Gruve og Tunneldrift

Norgem AS er en ledende aktør innen brannslokking i gruve- og anleggsbransjen, og er svært engasjert i forbedringstiltak innen sikkerhet og miljø.

Kjøretøy

Det er krav om automatisk slokkesystem i EX/III kjøretøy ifølge ADR/RID bestemmelsen-
9.7.9 Ytterligere sikkerhetskrav angående EX/III kjøretøyer
9.7.9.1 EX/III kjøretøyer skal utstyres med automatisk brannslukningsanlegg for motorrommet.

Skogsmaskiner

Motor, hydraulikk, drivstoff og elektriske systemer utgjør de største brannrisikoene i skogsmaskiner. Branner eskalerer ofte veldig raskt og er vanskelig å slokke med en håndslokker.

Slukkesystemer for truck

De fleste branner starter i motorrommet. Motor, hydraulikk, drivstoff og elektriske systemer utgjør de største brannrisikoene i en truck. Brannene kan være vanskelig å oppdage, de eskalerer veldig raskt og er vanskelig å slukke med en håndslukker.

Datarom / datakabinetter

Tap av data og nedetid er to av de mest kostbare konsekvenser av ulykker som kan påvirke en virksomhet. I tilfelle av brann i datarommet, transformator rom eller andre kritiske rom, kan det få store konsekvenser og lang nedetid som resultat.

Buss

Forsikringsselskap i Sverige og andre Europeiske land krever automatisk slokkesystem i nye busser over 10tonn. Stadig flere busselskaper i Norge følger etter og setter krav til at deres busser skal ha installert fast brannslokkesystem. Dafo er markedsleder i brannslokkesystemer for kjøretøyer og har flere godkjente typer systemer både i form av slokkemiddel og funksjon.

Container

Norgem AS prosjekterer og installerer slokkesystem til containere og aggregatapplikasjoner. Vi benytter oss av både Forrex slokkevæske eller gass for “total flooding”.

Kjøkken og frityr

I storkjøkken benyttes frityr- og stekeoljer som utgjør en betydelig brannrisiko. Forsikringsselskapene stiller derfor særskilte krav til sikring på slike kjøkken. Norgem AS har de tekniske løsningene som imøtekommer forsikringsselskapenes krav.

Slukkesystemer for tog og arbeidsmaskiner på skinner

De fleste branner starter i motorrommet. Motor, hydraulikk, drivstoff og elektriske systemer utgjør de største brannrisikoene i et kjøretøy. Brannene kan være vanskelig å oppdage, de eskalerer veldig raskt og er vanskelig å slukke med en håndslukker.

Serverrom-El tavler

Norgem AS leverer slokkesystem med slokkegassen Novec 1230™ og aerosoler. Slokkesystemet har en svært miljøvennlig profil, samtidig som det er personsikkert. Det er tillatt brukt i bemannede rom. Den er særlig godt egnet til datarom, tavlerom, maskinrom, arkiver, museum og de fleste andre typer rom der innholdet ikke tåler vann. Slokkegassen har ingen negativ effekt på de objektene den beskytter.