Brannslukkesystem

Gjennom mange år har vi utført montasjer, årskontroller og service med høyt kvalifiserte medarbeidere og partnere.

Våre systemer dekker et bredt spekter av miljøer som kan være utsatt for en brann. Du vil finne nærmere informasjon om våre løsninger her på våre hjemmesider.

Norgem AS leverer markedsledende branntekniske løsninger fra DAFO, PROTECFIRE og JACTONE innen automatiske slokkeanlegg.

Brannslukkesystem til Anleggsmaskiner

Brannsystem

Brann i anleggsmaskiner starter ofte i motorrommet og kan være vanskelig å oppdage før det er for sent. Motor, hydraulikk, drivstoff og elektriske systemer utgjør de største brannrisikoene i et kjøretøy. Brannen eskalerer ofte veldig raskt og er vanskelig å slukke med en håndslukker.

Brannslukkesystem til Gruve og Tunneldrift

Norgem AS er en ledende aktør innen brannslukkesystem til gruve- og anleggsbransjen, og er svært engasjert i forbedringstiltak innen sikkerhet og miljø.

Brannslukkesystem til Kjøretøy

Det er krav om automatisk slukkesystem i EX/III kjøretøy ifølge ADR/RID bestemmelsen-
9.7.9 Ytterligere sikkerhetskrav angående EX/III kjøretøyer
9.7.9.1 EX/III kjøretøyer skal utstyres med automatisk brannslukningsanlegg for motorrommet.

Brannslukkesystemer  til Skogsmaskiner

Motor, hydraulikk, drivstoff og elektriske systemer utgjør de største brannrisikoene i skogsmaskiner. Branner eskalerer ofte veldig raskt og er vanskelig å slukke med en håndslukker.

Brannslukkesystemer til truck

De fleste branner starter i motorrommet. Motor, hydraulikk, drivstoff og elektriske systemer utgjør de største brannrisikoene i en truck. Brannene kan være vanskelig å oppdage, de eskalerer veldig raskt og er vanskelig å slukke med en håndslukker.

Brannslukkesystem til Datarom / datakabinetter

Tap av data og nedetid er to av de mest kostbare konsekvenser av ulykker som kan påvirke en virksomhet. I tilfelle av brann i datarommet, transformator rom eller andre kritiske rom, kan det få store konsekvenser og lang nedetid som resultat.

Brannslukkesystem til Buss

Forsikringsselskap i Sverige og andre Europeiske land krever automatisk brannslukkesystem i nye busser over 10tonn. Stadig flere busselskaper i Norge følger etter og setter krav til at deres busser skal ha installert fast brannslukkesystem. Dafo er markedsleder i brannslukkesystemer for kjøretøyer og har flere godkjente typer systemer både i form av slukkemiddel og funksjon.

Brannslukkesystem til container

Norgem AS prosjekterer og installerer brannslukkesystem til containere og aggregatapplikasjoner. Vi benytter oss av både Forrex slukkevæske eller gass for “total flooding”.

Brannslukkesystem til Kjøkken og frityr

I storkjøkken benyttes frityr- og stekeoljer som utgjør en betydelig brannrisiko. Forsikringsselskapene stiller derfor særskilte krav til sikring på slike kjøkken. Norgem AS har de tekniske løsningene som imøtekommer forsikringsselskapenes krav.

Brannslukkesystemer til tog og arbeidsmaskiner på skinner

De fleste branner starter i motorrommet. Motor, hydraulikk, drivstoff og elektriske systemer utgjør de største brannrisikoene i et kjøretøy. Brannene kan være vanskelig å oppdage, de eskalerer veldig raskt og er vanskelig å slukke med en håndslukker.