Brannsikring av maskiner innen logistikk og materialhåndtering

Brannsikring av maskiner innen logistikk og materialhåndtering

Når automatisk brannslukkesystem installeres på denne type maskiner, er det først om fremst miljøene rundt maskinene som beskyttes. Denne type maskiner benyttes til forflytning av gods med store verdier, og i svært sårbare miljøer. En brann i et lager, på et kai anlegg ol. kan være skjebnesvangert for selskapene som drifter anleggene.

De fleste branner starter i motorrommet. Motor, hydraulikk, drivstoff og elektriske systemer utgjør de største brannrisikoene. Brannene kan være vanskelig å oppdage, de eskalerer veldig raskt og er vanskelig å slukke med en hånd slukker.

Men den finnes løsninger for å unngå en brannkatastrofe!

Det sies at alle branner har vært små og det er her et automatisk slukkesystem kommer til sin rett. Et riktig utformet og installert brannslukkesystem er en rask og effektiv beskyttelse som stopper brannen før den blir for stor og kan forhindre en brannkatastrofe.

DAFO automatiske slukke systemer er utviklet for å brukes over hele verden i både kaldt og varmt klima. Slokkesystemet er spesielt effektivt for beskyttelse av maskiner hvor det er en kombinasjon av fibrøst materiale blandet med oljer og brensel som raskt kan føre til en alvorlig brann. Systemet aktiveres ved deteksjon av varme og slokker brannen raskt og effektivt samtidig som den beskytter mot re-antenning. Systemet er designet for å fungere optimalt under vanskelige forhold og i tøffe miljøer. Systemet er godkjent for temperaturer ned til -50° C.
Slukkesystemene fra Dafo er designet etter de internasjonale retningslinjene SPCR 183 og de svenske retningslinjer SBF 127.

Det er også slik at forsikringsselskapene ofte anbefaler eller setter krav til faste automatiske slukkesystemer for maskiner som går i kritiske miljøer. Installasjon av slike systemer gir ofte reduksjon i forsikringspremie og redusert egenandel. Maskiner som også blir benyttet innendørs er særs kritiske, da konsekvensene ved brann i maskinene kan forårsake brann i byggene.

Brannsikring av maskiner og containere

Norgem AS har hovedkontor på Skedsmokorset og har autoriserte servicepartnere som sørger for sikker og rask service i hele landet.