DAFO Fire Protection

Norgem tilbyr et stort utvalg av brannslukkesystem for kjøretøy og anlegg. Vi har alt fra enkle løsninger til spesialtilpassede systemer for store maskiner som busser, skogsmaskiner, anleggsmaskiner og EL- kjøretøy.

Anleggsmaskiner

Brann i anleggsmaskiner starter ofte i motorrommet og kan være vanskelig å oppdage før det er for sent. Motor, hydraulikk, drivstoff og elektriske systemer utgjør de største brannrisikoene i et kjøretøy. Brannen eskalerer ofte veldig raskt og er vanskelig å slukke med en håndslukker

Busser

De fleste bussbranner starter i motorrom og nærliggende områder. Et testet og sertifisert kjøretøys brannslukkesystem i kombinasjon med nøyaktig branndeteksjonssystem er den beste løsningen for å hindre varme og brannutvikling i busser. 

Electric vehicle

Det er en global overgang fra fossilt- til fornybart drivstoff med en økende etterspørsel etter elektriske kjøretøy. I takt med overgangen ser vi at antall branner i slike kjøretøy øker.

Gjennom omfattende forskning om brannrisiko forbundet med Litium- Ion batterier i kjøretøy har Dafo Vehicle Fire Protection utviklet Li-Ion Fire. Et brannbeskyttelsessystem som detekterer og demper disse risikoene effektivt og sikkert.

Skogsdrift

Arbeid med skogsmaskiner gjøres ofte på harde og isolerte lokasjoner. Skogsmaskiner opererer under høye temperaturer og innehar store mengder brennbare væsker. Arbeidere er omringet av brennbart materiale som treflis og sagstøv og befinner seg ofte langt fra medisinsk hjelp. 

Et branntilløp i en skogsmaskin kan fort få store konsekvenser, da en brann ikke kun påvirker maskinen, men også spredningsfaren for miljøet den befinner seg i.

Spesial applikasjoner

Mange bedrifter er avhengige av maskiner for å sikre kontinuitet, daglig drift og opprettholdelse av kritiske funksjoner.

Dafo Fire Supression system er et resultat av 40 års erfaring med brannsikring. Anlegget kan tilpasses dine maskiner og sørger for en maksimal beskyttelse, samt et vesentlig mer økonomisk anlegg enn andre systemer som sprinkler og CO2 system.

Truck og havnemaskiner

I havner med tilnærmet konstant drift er det ikke rom for nedetid. En potensiell brann i et havne- eller kaimiljø vil ha en betydelig innvirkning på driften og omgivelsene.

Dafo Vehicle tilbyr det mest pålitelige og effektive brannslokkingssystemene for materialhåndtering. Designet for å overleve krevende forhold og utfordrende arbeidsmiljøer for å sikre driftssikkerhet

Skaff et DAFO slukkesystem

Norgem tilbyr spesialtilpassede brannslukkesystem og sørger for en grundig opplæring og serviceoppfølging som gjør at du som kunde kan fokusere på daglig drift