Energy Storage Protection

Som en løsning på utfordringer knyttet til brann i Li-Ionbatterier, har Dafo Vehicle utviklet Li-IonFire™ -fire protection system.

Tidlig deteksjon

Systemet vil detektere batterisvikt med bruk av intelligente CO- detektorer i løpet av sekunder og ved behov automatisk starte kjøling av batteriet med bruk av slukkevesken Forrex EV™. 

 

Dette vil på en effektiv måte kunne stoppe eller dempe en mulig kritisk situasjon og hindre at varme og røyk får utvikle seg i batterisystemet.

 

I de fleste tilfeller vil deteksjon og signal til BMS om strømkutt være tilstrekkelig for reversering av varme og røykutvikling

Brannsikker energilagring

Energy Storage Protection gir muligheten for en brannsikker bruk av energi-lagringssystemer med Li-Ion batterier.

Norgem sørger for at du får et brannslukkeanlegg som tilpasses dit batterisystem.