Energy Storage Protection

deteksjon og slukkesystem for batterisystemer til energilagring

Som en løsning på utfordringer knyttet til batterier, har Dafo Vehicle utviklet Li-IonFire™ -fire protection system.

Dette er et system som vil detektere batterisvikt med bruk av intelligente CO- detektorer på et tidligst mulig stadiet og deretter starte kjøling av batteriet med bruk av slukkevesken Forrex EV™. Dette vil på en effektiv måte kunne stoppe eller dempe en mulig kritisk situasjon og hindre at varme og røyk får utvikle seg i batterisystemet.

Energy Storage Protection gir muligheten for en brannsikker bruk av energi-lagringssystemer med Li-Ion batterier.

Li-IonFire™ -brann beskyttelsessystem for batteri- lagringsstasjoner

Li-IonFire™ -fire protection system for batteri- lagringsstasjoner

Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg med å velge rett løsning for ditt behov.

Se brosjyre av produktet her: