FireFly Smart Lighting System

Norgem tilbyr som første firma i hele Europa produktet: FireFly Smart Lighting System, et smart lyssystem som bedrer sikkerhet og effektivitet for underjordisk arbeid i tunnel og gruvedrift
 
Se video av smartlyssystemet:

Visuelle varsler

FireFly smartlys kommuniserer kritisk informasjon som; branntilløp, trygge, usikre og seismiske soner, varsler om mulige farer som innkommende kjøretøy og gir et visuelt varsel når evakuering er nødvendig. En moderne programvare gir deg muligheten til å administrere handlingsmønster til hele lysnettverket sentralt

Revolusjonerende nøyaktighet

FireFly systemet tilbyr en revolusjonerende nøyaktig person- sporbarhet som øker sikkerheten for underjordisk arbeid i gruver og tuneller

Underjordisk sikkerhet

Sekunder er avgjørende innen evakuering og smartbelysning fra FireFly vil være et effektivt hjelpemiddel

Ta kontakt med Norgem og la oss finne et system som passer for dine behov!