FireFly Smart Lighting System

Norgem tilbyr som første firma i hele Europa produktet: FireFly Smart Lighting System, et smart lyssystem som bedrer sikkerheten for underjordisk arbeid i tunnel og gruvedrift.
 
Se video av smartlyssystemet:

Visuelle varsler

FireFly smartlys kommuniserer kritisk informasjon som; branntilløp, trygge, usikre og seismiske soner, varsler om mulige farer som innkommende kjøretøy og gir et visuelt varsel når evakuering er nødvendig. En moderne programvare gir deg muligheten til å administrere handlingsmønster til hele lysnettverket sentralt.

Underjordisk sikkerhet

Sekunder er avgjørende innen evakuering og smartbelysning fra FireFly vil være et effektivt hjelpemiddel.

Ta kontakt med Norgem og la oss finne et system som passer for dine behov!