Har deres kunder god nok brannsikkerhet i sine elektriske anlegg / tavler

Har deres kunder god nok brannsikkerhet i sine elektriske anlegg?

Tavler / datakabinetter

Vi søker erfarne og dyktige samarbeidspartnere, og vi sender denne henvendelsen kun til noen utvalgte aktører i bransjen.

Hver fjerde brann skyldes feil på det elektriske anlegget, ifølge Elsikkerhetsportalen. Dette er svært kostbart for bedriftene, da det er dyre elektriske anlegg kombinert med høye kostnader i forbindelse med nedetid i produksjonen. Styringssystemer og datalagringsenheter er ofte helt vesentlig for de fleste bedrifters daglige drift.

Vi tror at mange av disse brannene kan unngås ved å sikre med ett enkelt og rimelig produkt:

Domino Activa er ett system for brannsikring av tavleskap, dataracks, mv. Systemet har en svært sensitiv detektor som detekterer både varme og røyk, og det sendes ett alarmsignal.

Domino Activa – ett svært kvalitetsmessig og rimelig produkt for brannsikkerhet. Systemet kan tilkobles eksisterende brannvarslingssystem i rommet eller bygget. Enhetene leveres i flere forskjellige størrelser tilpasset det aktuelle anleggs volum, de kan seriekobles hvis det er ønskelig, samt at installasjonen er svært enkel.

Domino Activa er et «stand alone» system fra den sveitsiske produsenten Domino. Systemet har en svært sensitiv detektor som detekterer både varme og røyk. Når varme eller røyk detekteres, så sendes det ett alarmsignal, samt at en generator utløses som vil slukke brannen i det aktuelle kabinett. Systemet kan tilkobles eksisterende brannvarslingssystem i rommet eller bygget.

Enhetene leveres i flere forskjellige størrelser tilpasset det aktuelle anleggs volum, de kan seriekobles hvis det er ønskelig, samt at installasjonen er svært enkel.

Vi i Norgem AS er leverandør brann- og sikkerhetssystemer til bygg og rullende materiell, med personale som har mange års erfaring innen disse fagområdene.

Domino er vårt nyeste produkt.

Vi hadde satt stor pris på en tilbakemelding på om dette er interessant eller ei. Kontakt oss gjerne på telefon 400 74 100 eller e-post: post@norgem.no.

Hilde Ulven
Salg Brann- og sikkerhetssystemer

Norgem AS
Industriveien 22 A
2020 Skedsmokorset.
Tlf: 400 74 100