Hvorfor i all verden skal vi bruke tusenvis av kroner på ett automatisk brannslukkesystem?

[av_one_full first min_height=» vertical_alignment=» space=» custom_margin=» margin=’0px’ padding=’0px’ border=» border_color=» radius=’0px’ background_color=» src=» background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=» mobile_breaking=» mobile_display=»]
[av_textblock size=» font_color=» color=» av-medium-font-size=» av-small-font-size=» av-mini-font-size=» admin_preview_bg=»]

Hvorfor i all verden skal vi bruke tusenvis av kroner på ett automatisk brannslukkesystem, når vi imøtekommer kravene fra Arbeidstilsynet ved installasjon av brannslukker på våre maskiner?

Hvorfor i all verden skal vi bruke tusenvis av kroner på ett automatisk brannslukkesystem
Hvorfor i all verden skal vi bruke tusenvis av kroner på ett automatisk brannslukkesystem?

Daglig leder, Glenn Mellegaard, i Norgem svarer:

– Fordi ett Dafo automatisk brannslukkesystem overvåker og sikrer maskinene 24/7, selv om maskinen ikke er i drift og det ikke er mannskap i nærheten!

Vårt slagord er å «Trygge verdier», det vil si å sikre menneske, miljø og materielle verdier.

  • Hvis vi begynner med sikring av materielle verdier, så er det ikke først og fremst det aktuelle kjøretøy eller maskin som representerer den største verdien, men tapet av produksjon. Når en anleggsmaskin brenner, så kan man i prinsippet bare erstatte den med en ny. Hvis da tilsvarende maskin er tilgjengelig. For hver dag som går før ny maskin er på plass, så taper man produksjon ved at den enkelte maskin uteblir, men det kan også gi en «kjedereaksjon» ved at andre maskiner ikke kan utnyttes maksimalt. Dette kan vi måle i kroner og øre, og det er enkelt å forstå.
  • Når vi tar for oss miljøet rundt kjøretøy og maskiner, så blir bildet vanskeligere å beskrive. Miljø; hva er det? Vi ser for oss skog, bygg, andre maskiner etc. Hvis ett nærliggende bygg, eller skogen, brenner ned som følge av brann i en maskin, så vil konsekvensene kunne bli enorme! Dette er selvfølgelig vanskelig, eller rettere sagt umulig å beregne i forkant, men vi vet at den økonomiske belastningen vil være enorm.
  • Så kommer vi til det viktigste av alt; å sikre menneskeliv. Ingen maskineier ønsker at menneskeliv skal gå tapt, og ett slikt tap kan ikke måles i kroner og øre, men i lidelse for alle pårørende. Vi behøver ikke utdype dette ytterligere, men konstaterer at dette er det aller viktigste å sikre oss mot.

Vi har her beskrevet hva vi ønsker å sikre maskinene mot, men det er selvfølgelig forskjell på hva type maskiner vi snakker om og hvor og hvordan de jobber.

  • Vi mener at alle maskiner som arbeider under jord, inne i bygg og i miljøer med mye brennbart materiale bør ha automatiske brannslukkesystemer.
    Dette fordi:
  • Ved arbeid under jord, ved tunelldrift, utvinning av gruver etc, så er det stor fare for menneskeliv ved en brann. Det er ikke bare på grunn av flammer og varme, men også på grunn av de gassene som oppstår, som gjør dette svært krevende. I Norge er det ingen offentlige eller forsikringsmessige krav til automatiske slukkesystemer i slike miljøer. Det er det i våre naboland.
  • Ved arbeid inne i bygg; brenner maskinen, så kan den antenne bygget. Da er det ikke bare tap av produksjonstimer på maskinen som gjør seg gjeldende. Vi har hatt flere slike branner i Norge de siste årene, uten at noen statlige eller forsikringsmessige krav har kommet.
  • Ved arbeid i miljøer med mye brennbart materiale. Nesten alle skogsmaskiner som kommer til Norge har automatiske slukkesystemer som standard, fordi det er et krav i andre land, men ikke et krav i Norge! Hvorfor, når vi ser hvilke konsekvenser en skogbrann kan få?
Hvorfor i all verden skal vi bruke tusenvis av kroner på ett automatisk brannslukkesystem
Ett automatisk brannslukkesystem kan sees på samme måte som et sikkerhetsbelte i en bil – Det reduserer risiko.
  • Gjenvinningsbransjen, som de senere år har vært utsatt for en rekke branner, har selv begynt å ta affære. Flere ledende gjenvinningsselskaper installerer nå automatiske brannslukkesystemer på alt nytt materiell, ikke fordi det er et krav, men fordi de selv ønsker å redusere risiko for tap av verdier.

Ett automatisk brannslukkesystem kan sees på samme måte som et sikkerhetsbelte i en bil:

Det reduserer risiko.

Det er selvfølgelig det beste «sikkerhetsbeltet» som gir den

beste trygghet for at risiko reduseres.

Vi mener at Dafo automatisk slukkesystem med Forrex slukkemiddel må ansees som ett av, eller det beste, systemet for maskiner og utstyr til anleggsbransjen. Dette er bevist gjennom at systemet har reddet utallige maskiner, og produktet har vist sin pålitelighet i flere tiår.
Dafo imøtekommer kravene fra SBF 127 og Gramco (Dette er standarder fra våre naboland, da det ikke finnes slike standarder i Norge).

Hvis du fortsatt er usikker, eller du ønsker å trygge dine og andres verdier, ta kontakt med oss i Norgem AS.

KONTAKT OSS:

BRANN & SIKKERHETSSYSTEMER

Glenn Mellegaard, daglig leder

Mobil 474 63 511
gem@norgem.no

[/av_textblock]
[/av_one_full]