Industri

NorgemAS leverer slokkesystem med slokkegassen Novec 1230™. Slokkesystemet har en svært miljøvennlig profil, samtidig som det er personsikkert. Det er f.eks. tillatt brukt i bemannede rom på skip. Den er særlig godt egnet til datarom, tavlerom, maskinrom, arkiver, museum og de fleste andre typer rom der innholdet ikke tåler vann. Slokkegassen har ingen negativ effekt på de objektene den beskytter.

Tap av data og nedetid er to av de mest kostbare konsekvenser av ulykker som kan påvirke en virksomhet. I tilfelle av brann i datarommet, transformator rom eller andre kritiske rom, kan det få store konsekvenser og lang nedetid som resultat.
Et riktig prosjektert og installert brannslokkesystem er en rask og effektiv beskyttelse som kan forhindre en brannkatastrofe.

Novec 1230 representerer den aller nyeste utviklingen på slukkegasser og griper inn på et kjemisk nivå i brannen. Systemet slukker raskt og slukkemiddelet medfører ikke noen sekundære skader. Det er heller ingen rester av slukkemiddel.
Novec 1230TM er en etterkommer fra Halon og Bruksområdene er som for Halon. Systemet har alle de positive egenskapene til Halon, men ingen av de negative. Slokkesystemet har en svært miljøvennlig profil og påvirker ikke ozonlaget samtidig som det er ufarlig for mennesker.