Slokkesystem for kjøkken og frityr

Slukkesystem for kjøkken og frityr

I storkjøkken benyttes frityr- og stekeoljer som utgjør en betydelig brannrisiko. Forsikringsselskapene stiller derfor særskilte krav til sikring på slike kjøkken. Norgem AS har de tekniske løsningene som imøtekommer forsikringsselskapenes krav.

Det kreves blant annet:

⦁    Krav til renhold av avtrekkskanaler og fettfilter. Særskilt håndslokker type F som er spesielt utviklet for brann i frityr.
⦁    Krav til automatiske slokkeanlegg som er egnet for brann i frityr- og stekeoljer.

Branner i steke- og frityroljer kan ikke slukkes med vanlige slokkemidler, det er derfor utviklet spesielle slokkemidler til dette formålet både for manuell slokking og for automatisk slokking.

″Wet Chemical″ benyttes for automatiske slukkeanlegg. Dette er et såpeaktig stoff som legger seg som et teppe over brannen og kveler den. I tillegg oppnås en kjølende effekt som hindrer oppblussing av brannen. Slokkemiddelet er spesielt utviklet for brann i frityr- og stekeoljer. Systemet består av varmedetektorer som løser ut ved brann, som videre aktiviserer beholdere med slokkemiddel. Slokkemiddelet føres i rør fra beholderen til dysene som er plassert over frityr- og steke innretningene og i avtrekkskanalen bak fettfilter. Samtidig kuttes strømtilførsel eller eventuelt gasstilførsel. Systemet kan også aktiveres manuelt.

Norgem AS leverer installasjon og service på slokkesystem til kjøkken og frityr fra Dafo, Protecfire og Firetrace.

Norgem AS er en ledende aktør innen automatiske slukkesystemer til kjøkken og frityr, og er svært engasjert i forbedringstiltak innen sikkerhet og miljø. Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg med å velge rett løsning for ditt behov.