Nyheter

Vi i Norgem AS ønsker alle en riktig god påske!

Til informasjon så holder vi stengt i påsken (fra 13. april til og med 22. april 2019).

God paske 2019 fra Norgem AS

Er bygningsarbeidere mindre verdt enn de som skal arbeide i det ferdige bygget?

Norsk bygg- og anleggsbransje sysselsetter ca 250 000 personer, og står for en stor del av verdiskapningen i Norge.

Hvert år omkommer ca 10 arbeidere og omtrent 10 000 blir skadet i bransjen (Ref «Charter for en skadefri bygge- og anleggsnæring»). Denne artikkelen setter søkelys på sikkerheten for disse menneskene, med tanke på varsling og evakuering i nødstilfeller som brann, gasslekkasjer, naturkatastrofer etc.

Aktørene kjenner problemstillingen, og vi vet det finnes tekniske løsninger for å redusere den nødvendige rømningstiden. Dette handler om menneskers liv, så la oss håpe at løsningene kommer til anvendelse før katastrofen er et faktum!

Er bygningsarbeidere mindre verdt enn de som skal arbeide i det ferdige bygget

Ca 250 000 mennesker arbeider på norske bygg og anleggsplasser.


Brannspesialisten Norgem leverer brannvarslingsløsning til Betonmast Oslo!

FORNØYD. Hugo Bergli, HMS-ansvarlig i Betonmast Oslo, er fornøyd med erfaringene med brannvarslingssystemet fra TINE-prosjektet på Kalbakken. Her med en basestasjon og en manuell melder.

 

Produktet, som bærer navnet Wes, er trådløst, og består av røyk- og varmedetektorer samt manuelle meldere for ulykkesvarsling som kan videresende varsel via GSM. Brukerne vil motta varsling på mobiltelefonen – som også kan fjernstyre løsningen og varle de nødvendige mottakere.

– Systemet er utviklet for å gi ulike aktører i byggenæringen et enkelt og sikkert system for å kommunisere brann-, ulykke og andre nødsituasjoner for berørt personell, både på og utenfor byggeplassen, utdyper Glenn Mellegaard, daglig leder i Norgem.

Veidekke og Prosjekt Oset tester mobilt varslingssystem for brann og evakuering fra Norgem AS

– Veidekke har i alle prosjekter, både bygg- og anleggsprosjekter, høye krav til vern av våre medarbeidere. Under utførelsen av ulike anleggsprosjekter ser vi nå at byggherrer tar brannvarsling inn i kontraktene sine. Det er veldig bra at byggherren også tar sitt ansvar her, forteller Geir Erling Boman, HMS ansvarlig i Prosjekt Oset.

– Vi ønsket å se hva som var på markedet og finne gode løsninger. 

Brannsikring av maskiner innen logistikk og materialhåndtering

 

Når automatisk brannslukkesystem installeres på denne type maskiner, er det først om fremst miljøene rundt maskinene som beskyttes. Denne type maskiner benyttes til forflytning av gods med store verdier, og i svært sårbare miljøer. En brann i et lager, på et kai anlegg ol. kan være skjebnesvangert for selskapene som drifter anleggene.

Ny partneravtale mellom Naas Maskinservice Nordmøre og Norgem AS!

På bildet: Daglig leder i NMN, Stein Inge Naas (t.h.) og produktsjef i Norgem AS, Raymond Halvorsen (t.v.).

Norgem AS har nå tegnet avtale med Naas Maskinservice Nordmøre (NMN) for å dekke distriktene rundt Kristiansund, både nordover og sørover.

Partneravtale mellom Norgem AS og Line Tools AS


Norgem AS er importør og distributør for automatiske brannslukkesystem, og varslingssystem for bygg under oppføring eller under rehabilitering. Hovedproduktene kommer fra Dafo i Sverige og Ramtech i England.

Slokkesystemer for containere

Det produseres containere for mange formål, og de innredes med mye kostbart utstyr som fortjener en skikkelig sikring mot brann …

NORGEM AS

Norgem AS er et nytt selskap i Norsecraft Gruppen, som vil ta hånd om alle brann og varslingsrelaterte produkter som tidligere har vært i Norsecraft Tec AS.

Norgem AS på Byggedagene 2019, Oslo

Samfunnet rundt oss setter store krav til hva byggenæringen skal levere. Det forventes at prosjektene skal leveres med god kvalitet, og at selve utførselen skjer på en god og sikker måte.

Norgem stiller på Byggedagene som leverandør av en helthetlig sikkerhetsløsning, WES.

– Systemet er utviklet for å gi ulike aktører i byggenæringen et enkelt og sikkert system for å kommunisere brann-, ulykke og andre nødsituasjoner for berørt personell, både på og utenfor byggeplassen, sier Kirsten Sannes i Norgem AS.

Norgem AS på Byggedagene på Oslo Plaza 3. og 4. april 2019.

Norgem AS på Byggedagene på Oslo Plaza 3. og 4. april 2019.


Trygger dere verdier og miljøet?

Miljøskader kan være overveldende hvis en brann spres i ett resirkuleringsanlegg, på ett lager, i en container, på sjøen eller i skogen.

Norgem AS er en ledende aktør innen automatiske slukkesystemer i gruve- og anleggsbransjen, og er svært engasjert i forbedringstiltak innen sikkerhet og miljø, sier daglig leder Glenn Mellegaard.

Trygger dere verdier og miljøet

Trygger dere verdier og miljøet?


Norgem AS på Hymax Utleieforum 2019

Hymax Utleieforum samler i dag ca 90 deltagere fra utleiebransjen. Her viser Hymax frem alle sine produkter og har foredragsholdere fra flere av produsentene og underleverandører.

Alle piler peker oppover, og vi vil sammen ha de beste forutsetninger for å lykkes sammen i årene som kommer, sier daglig leder Glenn Mellegaard.

Norgem AS er underleverandør og stiller som foredragsholder og utstiller på Utleieforumet.

Norgem AS’ stand som viser WES – Trådløst varslingsanlegg for midlertidig bruk i byggeperioder.


Norgem deltar på Utleiekonferansen 2019

Norgem har etablert seg som en viktig samarbeidspartner i utleiebransjen, og ett av våre hovedområder er å være en foretrukket leverandør av brann- og sikkerhetssystemer.

Kom gjerne og besøk oss på standen i dag for å få informasjon om oss og våre produkter, sier ansvarlig selger i Norgem AS, Kirsten Sannes, og daglig leder, Glenn Mellegaard.

Norgem deltok med stand på den Nasjonale brann- og el-konferansen 2019

Norgem deltok med stand på den Nasjonale brann- og el-konferansen 2019

Kirsten Sannes, ansvarlig selger for brann- og sikkerhetssystemer i Norgem AS, deltok med stor entusiasme på stand på den Nasjonale brann- og el-konferansen 2019.

Det var med stor glede vi deltok og presenterte våre produkter på den Nasjonale brann- og el-konferansen på Gardermoen 16. januar 2019.

NORGEM AS

Norgem AS er et nytt selskap i Norsecraft Gruppen, som vil ta hånd om alle brann og varslingsrelaterte produkter som tidligere har vært i Norsecraft Tec AS.

Tar brannsikring på alvor

Veidekke har utstyrt alle fjell- og tunnelmaskiner med brannsikringsutstyr fra Norgem AS.

Forsvaret velger Brannslukkesystem fra Norgem AS

Norgem AS tegner partneravtale med Aasen Montering AS

Norgem AS er importør og distributør for Automatiske brannslukkesystem, og varslingssystem for bygg under oppføring eller under rehabilitering. Hovedproduktene kommer fra Dafo i Sverige og Ramtech i England.

For å imøtekomme kunder i alle deler av landet har Norgem stort fokus på å knytte til seg kompetente partnere for å dekke alle distrikter i Norge.

Sist uke tegnet selskapet partneravtale med Aasen Montering AS på Sunndalsøra.

Aasen montering AS har lang erfaring med leveranser av tekniske tjenester innenfor tradisjonell Norsk industri og anleggsbransje.

Norgem AS er svært fornøyd med avtalen og har stor tro på at dette vil bidra til økt aktivitet innenfor brann og sikring i Sunndalsøra og distriktene rundt.

Mobilt brannalarm og evakueringssystem i henhold til EN54

WES + -systemet tilbyr en effektiv, praktisk, økonomisk og profesjonell løsning for høyest mulig sikkerhet ved brannvern og redning. Systemet består av et trådløst tilkoblet nettverk og gir mulighet for overvåkning og kontroll i sanntid.