Agenturet for produktserien WES

Norgem har agenturet for produktserien WES fra det Engelske selskapet Ramtech.

Wes er et varslingssystem for midlertidig installasjon i bygg under oppføring/ rehabilitering eller ved driving og rehabilitering av tuneller. Festivaler, messer og andre midlertidige arrangementer kan også være et mulig marked. Kort sagt et system som benyttes til varsling, der hvor faste varslingsinstallasjoner ikke er på plass.

Systemene består av en hovedsentral som henter signaler/ informasjon fra manuelle givere eller varme og røyk sensorer som plasseres iht. brannplan. Signalene som giverne sender til hovedsenderen er radiosignaler i et sikret/kodet nettverk som sørger for at det ikke kommer «falske varsler».
Hovedsentralen kan videre sende beskjed til et utvalg telefoner via SMS hvor man får informasjon om hvilken giver (alle givere har fast adresse) som sender signal. Dette gjør at umiddelbart vet hvor «alarmen» har gått og kan treffe tiltak umiddelbart.
Wes+ er trådløst og batteridrevet, slik at man ikke har behov for kabling eller strømtilførsel.

Norgem har i løpet av 2016 testet ut systemet på flere plasser, med svært gode tilbakemeldinger fra både små og store entreprenører, i bygg, tunnel og på arrangement. Brannvesen og forsikringsselskaper er svært positivt til produktene og ser at dette vil være med å styrke sikkerheten før faste installasjoner er på plass.