Agenturet for produsenten Protecfire

Norgem har agenturet (Import, salg og distribusjon i Norge) for produktene fra den Tyske produsenten Protecfire. (protecfire.de)


Protecfire er en ganske ung produsent, men menneskene i dette selskapet har lang erfaring fra tilsvarende virksomheter og produserer høykvalitetsprodukter som er helt unikt i dagens marked. Produksjonen gjøres i Lybeck – Tyskland

Protecfire produktene er unike pga. måten systemene er bygget og det som gjør de spesielle at de er helt mekaniske og ikke har behov for strøm, batteri tilkobling eller en egen deteksjonslinje.
Slukkesystemet er bygget på en slik måte at de er «trykkløse» før de blir aktivert. Dvs. at det kun er trykk i gassdrivere og ikke i tilførselsrørene eller i veskebeholder.
Systemet består av en beholder med et miljøvennlig slukkemiddel (Mousseal CF), en tilførselslinje/ rørgate som også fungerer som deteksjonslinje og dyser som sprayer slukkemiddelet.
Teknologien som benyttes er kjent fra f.eks. overrislingsanlegg hvor man benytter en fintfølende «glassampulle» til å starte slukkeprosessen. Disse glassampullene er plassert inne i en utløsningsenhet sammen med en miniatyr gassbeholder. Når glassampullen reagerer på varme, slippes gassen fra den lille gassbeholderen ut i tilførselslinjen, dette trykket er nok til å åpne for gass fra en stor gassflaske som sitter inne i veskebeholderen og vesken presses videre ut i rørgater og dyser.

Norgem har levert brannslukkesystemer for sikring av motorrom i 10 år og har produkter fra Dafo som dekker tilsvarende oppgaver som systemene fra Protecfire, men ved at disse nye systemene fungerer uten strøm eller batteri, så vil dette gi oss enda større fleksibilitet. Protecfire systemene vil bli benyttet både innenfor sikring av industrikjøkken og for sikring av motorrom.

Installasjon og service vil bli utført av egne sertifiserte teknikere og av våre sertifiserte partnere.