Referanser

Vi har følgende pågående referanseprosjekter:

Bygninger / kunder som benytter WES mobil brann-, evakuering- og sikkerhetsløsning fra Norgem AS:
NAVN FIRMA STED
Nye Deiscmanske Bibliotek AF Oslo
The Hub Betonmast Oslo
Apotekergt 10 (gml Scibstedskontore) Seltor Oslo
Tine Meiere Kalbakken Betonmast Oslo
Gjøvik Rådhus Backe Oppland Oslo
Tempeveien 22 Veidekke Trondheim
Lyngården (Brøsetveien 166) NCC Trondheim
Dronning Maudsgt. 1-3 Pecinia AS Oslo