Sikkerhetslys

FireFly- Smart Lighting System

Et smart lyssystem som bedrer sikkerheten for underjordisk arbeid i tunnel og gruvedrift
 
FireFly smartlys kommuniserer kritisk informasjon som; branntilløp, trygge, usikre og seismiske soner, varsler om mulige farer som innkommende kjøretøy og gir et visuelt varsel når evakuering er nødvendig

Danger Light™

Et sikkerhetslys som lager en distinkt rød lysstråle rundt arbeidsområde for anleggsmaskinen, som tydelig markerer faresonen
 
Menneskelig feil er årsak til 93% av alle ulykker med maskiner på anleggsplasser. I en bransje der sikkerhet er førsteprioritet, vil Danger Light være til stor hjelp for å fjerne sannsynligheten for ulykker!
 

LGI- Waysafe

Waysafe illluminerte ledelystromler er designet for bruk i svakt lys og mørke områder som på en enkel og effektiv måte gjør det mulig å merke en trygg rute eller markering av en fare
 
Waysafe brukes av ulike bransjer som nødetater, forsvaret, jernbane og byggebransjen
 

SAFETY HALO

Sikkerhetslys som lager en distinkt rød lysstråle rundt arbeidsområde for anleggsmaskinen, som tydelig markerer faresonen enten med LED eller laserstråle
 
Menneskelig feil er årsak til 93% av alle ulykker med maskiner på anleggsplasser