Sikkerhetslys

FireFly- Smart Lighting System

Et smart lyssystem som bedrer sikkerheten for underjordisk arbeid i tunnel og gruvedrift
 
FireFly smartlys kommuniserer kritisk informasjon som; branntilløp, trygge, usikre og seismiske soner, varsler om mulige farer som innkommende kjøretøy og gir et visuelt varsel når evakuering er nødvendig

Danger Light™

Et sikkerhetslys som lager en distinkt rød lysstråle rundt arbeidsområde for anleggsmaskinen, som tydelig markerer faresonen
 
Menneskelig feil er årsak til 93% av alle ulykker med maskiner på anleggsplasser. I en bransje der sikkerhet er førsteprioritet, vil Danger Light være til stor hjelp for å fjerne sannsynligheten for ulykker!
 

LGI- Waysafe

Waysafe illluminerte ledelystromler er designet for bruk i svakt lys og mørke områder som på en enkel og effektiv måte gjør det mulig å merke en trygg rute eller markering av en fare
 
Waysafe brukes av ulike bransjer som nødetater, forsvaret, jernbane og byggebransjen