Sikkerhetslys

FireFly- Smart Lighting System

Et smart lyssystem som bedrer sikkerheten for underjordisk arbeid i tunnel og gruvedrift.
 
FireFly smartlys kommuniserer kritisk informasjon som; branntilløp, trygge, usikre og seismiske soner, varsler om mulige farer som innkommende kjøretøy og gir et visuelt varsel når evakuering er nødvendig.

Danger Light™

Et sikkerhetslys som lager en distinkt rød lysstråle rundt arbeidsområde for anleggsmaskinen, som tydelig markerer faresonen.
 
Menneskelig feil er årsak til 93% av alle ulykker med maskiner på anleggsplasser. I en bransje der sikkerhet er førsteprioritet, vil Danger Light være til stor hjelp for å fjerne sannsynligheten for ulykker!