Brannslukkesystem for anleggsmaskiner

Brann i anleggsmaskiner starter ofte i motorrommet og kan være vanskelig å oppdage før det er for sent. Motor, hydraulikk, drivstoff og elektriske systemer utgjør de største brannrisikoene i et kjøretøy. Brannen eskalerer ofte veldig raskt og er vanskelig å slukke med en håndslukker.

Forsikringsselskapene krever ofte faste  brannslukkesystem for maskiner som går i kritiske miljøer: tunnel, sagbruk, inne i bygg etc. Et riktig prosjektert og installert brannslukkesystem gir en rask og effektiv beskyttelse, og kan forhindre en brannkatastrofe.

Norgem AS leverer flere typer automatiske brannslukkesystem til anleggsmaskiner. Valg av type system avhenger av miljø, verdi på utstyr og hvor kritisk en brann vil være for menneske, miljø og maskin. Det systemet som benyttes i flest anleggsmaskiner er Dafo sitt automatiske slukkesystem som benytter Forrex™ slukkevæske.
Forrex™ er en væske med svært god slukke og kjøle effekt, og den er miljøvennlig. Væsken kan vaskes vekk med rent vann og har ingen skadelige virkninger på maskin eller miljø.

DAFO er en Svensk produsent med over 30 års erfaring med produksjon av brannslukkesystemer for kjøretøy. Systemet er utviklet for bruk over hele verden i både kaldt og varmt klima. Slukkesystem fra Dafo er designet etter flere internasjonale og nasjonale retningslinjer som: SPCR183, SBF127, R107 og FM for å nevne noen. Dette gjør brannslukkesystemet pålitelig og sikrer funksjon under de mest krevende forhold.

Forrex brannslukkesystem aktiveres ved en brann og slukker brannen raskt og effektivt samtidig som den beskytter mot re-antenning. Systemet er designet for å fungere optimalt under de vanskeligste forhold og i tøffe miljøer. Systemet er godkjent og fungerer ned til -50° C. Beholdere er tilgjengelig i størrelser 5-25 liter.

Norgem AS er en ledende aktør innen automatiske slukkesystemer i gruve- og anleggsbransjen, og er svært engasjert i forbedringstiltak innen sikkerhet og miljø.

Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg med å velge rett løsning for ditt behov.