Norgem deltok med stand på den Nasjonale brann- og el-konferansen 2019

Nasjonale brann- og el-konferansen 2019, brann- og sikkerhetssystemer

Kirsten Sannes, ansvarlig selger for brann- og sikkerhetssystemer i Norgem AS, deltok med stor entusiasme på stand på den Nasjonale brann- og el-konferansen 2019.

Det var med stor glede vi deltok og presenterte våre produkter på den Nasjonale brann- og el-konferansen på Gardermoen 16. januar 2019.

Konferansen er et samarbeid mellom Drammensregionens brannvesen IKS, Nelfo og Norsk brannvernforening.

Målgruppen for konferansen er bl a:

  • El-installatørbransjen
  • Kommunale plan- og byggesaksavdelinger
  • Eiendomsforvaltere
  • Rådgivende ingeniører/konsulentselskaper; og
  • Brannvesen (forebyggende og beredskap)

Norgem AS jobber aktivt inn mot byggentreprenører, byggeiere, elektroentreprenører og forsikringsbransjen for å bidra til å “trygge verdier”; mennesker og bygningsmessige verdier.