Veidekke og Prosjekt Oset tester mobilt varslingssystem for brann og evakuering fra Norgem AS

– Veidekke har i alle prosjekter, både bygg- og anleggsprosjekter, høye krav til vern av våre medarbeidere. Under utførelsen av ulike anleggsprosjekter ser vi nå at byggherrer tar brannvarsling inn i kontraktene sine. Det er veldig bra at byggherren også tar sitt ansvar her, forteller Geir Erling Boman, HMS ansvarlig i Prosjekt Oset.

– Vi ønsket å se hva som var på markedet og finne gode løsninger.

Veidekke og Prosjekt Oset tester mobilt varslingssystem for brann og evakuering fra Norgem AS

Geir Erling Boman, Veidekkes HMS Ansvarlig i «Prosjekt Oset», viser varslingssystemet WES fra Norgem AS.

– Da jeg deltok på EBAs HMS konferanse i november kom jeg i kontakt med Kirsten Sannes hos Norgem AS. Hun kunne vise meg Norgem AS’ trådløse varslingsanlegg, WES, som består av røyk- og varmedetektorer samt manuelle meldere for ulykkesvarsling som gir stedsanvisning og kan videresende varsel via GSM.

– Vi valgte ganske umiddelbart å teste ut WES mobilt varslingssystem for brann og evakuering i prosjektet. Norgem AS installerte raskt varslingssystemet. Norgem AS er en meget serviceinnstilt og fleksibel leverandør.

Veidekke og Prosjekt Oset tester mobilt varslingssystem for brann og evakuering fra Norgem AS

WES mobilt varslingssystem for brann og evakuering.

– Etter noen ukers test, så er våre erfaringer at utstyret er meget robust! Det er enkelt å koble opp, samt enkelt å flytte og bruke. Vi er meget fornøyde med Norgem AS som leverandør og løsningen.

Om Veidekkes Prosjekt Oset

Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune har skrevet kontrakt med Veidekke Entreprenør om å utvide Oset vannbehandlingsanlegg i Maridalen i Oslo. Oset vannbehandlingsanlegg skal utvides og oppgraderes for å gi større kapasitet og bedre beredskap. Hele 90 % av byens drikkevann kommer fra dette anlegget. Veidekkes oppdrag innebærer bygging av fire nye fjellhaller hvor det kan lagres til sammen 100.000 m3 vann. Til disse hallene skal det sprenges ut cirka 300.000 m 3 fjell.

http://veidekke.no/om-oss/nyheter-og-media/pressemeldinger/article25348.ece