AKTUELT

Arve Brekkhus

ab@bygg.no

  • Opplever økt interesse etter brannvarslingssystem

  • Brukes på Betonmast-jobb på Kalbakken

– Vi har hatt stor nytte av løsningen

Brannspesialisten Norgem leverer brannvarslingsløsning til Betonmast Oslo

FORNØYD. Hugo Bergli, HMS-ansvarlig i Betonmast Oslo, er fornøyd med erfaringene med brannvarslingssystemet fra TINE-prosjektet på Kalbakken. Her med en basestasjon og en manuell melder.

Brannspesialisten Norgem opplever økende etterspørsel etter sitt midlertidige brannvarslingssystem utviklet til bruk på byggeplasser.

BRANNVARSLING

– Vi har hatt stor nytte av løsningen, forteller Hugo Bergli, HMS-ansvarlig i Betonmast Oslo, som for tiden arbeider med en større rehabiliteringsjobb for TINE på Kalbakken i Oslo. Dette prosjektet blir gjennomført med TINE-drift på hele anlegget – noe som betyr mange ansatte og full produksjon.

– Det permanente eksisterende brannvarslingsanlegget i bygningskomplekset ville ikke fungert når vi satte i gang med rehabiliteringsarbeidet. Med støvet som vil oppstå på en byggeplass ville vi risikert å utløse varslingsanlegget flere ganger. Det betyr full evakuering av byggene, og stans i produksjonen. Hver stans koster flere hundre tusen kroner, og det ville dermed blitt både veldig dyrt og uhensiktsmessig. Dermed måtte vi se oss om etter andre løsninger som både kunne ivareta brannsikkerhet og som kan takle en byggeplass i full drift, utdyper Bergli. Via utleieselskapet Cramo kom de over brannvarslingsløsningen Wes.

– Dette systemet har fungert veldig bra for oss, legger Bergli til.

Økende interesse

Det er selskapet Norgem som leverer brannvarslingssystemet. Løsninger produseres i Storbritannia – og Norgem sikret seg agenturet for snart to år siden. På denne tiden skal interessen rundt løsningen stadig ha økt i omfang.

– Vi mener dette er mer enn kun et produkt – det er en helthetlig sikkerhetsløsning. Varslingsanlegget som skal melde om brann og bistå ved evakuering, er utviklet for å tåle tøffe forhold på en byggeplass. Produktet brukes midlertidig på byggeplassene – det vil si fra byggets start til ferdigstillelse – altså før en permanent brannvarsling er tilkoblet. Det brukes også under rehabilitering av bygg, når byggets varslingsanlegg kobles ut på grunn av ombygging, forteller Kirsten Sannes, selger i Norgem.

Produktet, som bærer navnet Wes, er trådløst, og består av røyk- og varmedetektorer samt manuelle meldere for ulykkesvarsling som kan videresende varsel via GSM. Brukerne vil motta varsling på mobiltelefonen – som også kan fjernstyre løsningen og varle de nødvendige mottakere.

– Systemet er utviklet for å gi ulike aktører i byggenæringen et enkelt og sikkert system for å kommunisere brann-, ulykke og andre nødsituasjoner for berørt personell, både på og utenfor byggeplassen, utdyper Glenn Mellegaard, daglig leder i Norgem.

Mellegaard legger til at installasjonen av løsninger er enkel – og kan utføres av brukerne.

– Vi brukte kun en drøy time på å få anlegget opp og gå, bekrefter produksjonsleder Richard Hjørnstad i Betonmast Oslo.

Wes-systemet er nå i drift på flere byggeplasser rundt om i landet. Enkelte kjøper løsningen direkte av Norgem, men rundt 80 prosent går via utleieselskapene.

Brannspesialisten Norgem leverer brannvarslingsløsning til Betonmast Oslo

KALBAKKEN. Fra en inspeksjonsrunde på TINEs prosjekt på Kalbakken. F.v. Glenn Mellegaard (Norgem), Kirsten Sannes (Norgem), Dag Aursland (ÅF Advansia), Hugo Bergli (Betonmast Oslo), Terje Refsdal (Cramo) og Richard Hjørnstad (Betonmast Oslo)

– Vi har stor tro på dette konseptet – og merker økende interesse fra flere ulike aktører, påpeker Terje Refsdal i Cramo. Han har levert løsningen til Betonmast på Kalbakken.

Ansvar

– Vi har blitt meget godt mottatt av brannrådgivere, entreprenører og byggeiere. Tilbakemeldingen er at dette dekker «gråsonen» når det gjelder brannsikring. Spørsmålet man må stille seg – og som i dag i veldig mange tilfeller er usikkert – er hvem som står tilbake med ansvaret om det skulle skje en brann. Alle ønsker å redusere risiko for å unngå personskade og tap av liv. I tillegg er det økonomiske konsekvenser som følge av at forsikringen ikke dekker alle forhold, samt kostnadene en forsinkelse av prosjektet vil ha. Hva dekker forsikringen og hvordan beregnes størrelsen av et forsikringsoppgjør? Forsikringsselskapene har en del krav, men de har også en del anbefalinger. Kravene må følges, men anbefalingene bør også følges, ellers risikerer man redusert dekning ved skade. Andre konsekvenser som ikke er så åpenbare er for eksempel, vil en ulykke ha betydning for byggherre eller entreprenør sitt renommé? Vi både håper og tror at dette er noe forsikringsselskapene i økende grad vil se på fremover – og at det vil komme klare retningslinjer innen dette feltet, utdyper Mellegaard.

Krav i anbudspapirene

Hugo Bergli i Betonmast Oslo setter pris på at byggherrene i økende grad tar inn krav om brannvarsling i byggeprosjektene.

– Når byggherrene sier at midlertidige varslingsanlegg skal monteres på byggeplassen, blir dette likt for alle og det legges inn i kalkylene når man regner på jobbene, påpeker Bergli.

Brannspesialisten Norgem leverer brannvarslingsløsning til Betonmast Oslo

DETEKTOR. En av detektorene som er plassert rundt på byggeplassen

Rehabiliterer Tine på Kalbakken

Betonmast Oslo er i full gang med arbeidene for å rehabilitere og bygge om et kontorbygg for TINE i tilknytning til deres produksjonslokaler på Kalbakken. TINE vil med dette få samlokalisert sine medarbeidere i Oslo på ett sted. Kontrakten er en totalentreprise på om lag 170 millioner kroner, eksl. merverdiavgift. Oppdraget innebærer både rehabilitering, ombygging og nybygg av totalt om lag 12.000 kvadratmeter. Arbeidene vil foregå mens produksjon og kontor er i drift. Arbeidene startet i august i år, og prosjektet skal stå ferdig i desember 2019.