Fordeler med det mobile WES systemet

Med WES systemet vil du få et unikt og fleksibelt brann og sikkerhetssystem som har de riktige godkjenningene.

Nytt direktiv – VdS 2021

Med endringen av retningslinjene VdS 2021 anbefaler flere forsikringsselskaper rundt i Europa WES for å forebygge tap, for å muliggjøre en tidlig alarm og dermed også en begrensning av brannspredningen.

Tid og kostnadsbesparende

  • Gjenbrukbar – for eksempel til det neste

Byggeprosjektet

  • Et reelt alternativ til andre kostbare

Brannbeskyttelsesforanstaltninger (f.eks. Brannvakter)

  • Logg dokumentasjon som Excel eller PDF-fil
  • Kan brukes til nybygging, renovering og ombygging, samt for vedlikeholdsarbeid eller i ulike containere på byggeplasser.
  • Ingen kabling
  • Ingen driftskostnader